خانه » درباره ما

درباره ما

بسمه تعالی

مرکز ساماندهی متکدیان، یکی از مراکز غیر دولتی است که با همکاری استانداری، فرمانداری، شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای قضایی با هدف کاهش پدیده مذموم تکدیگری از سطح شهر و کمک به اقشار آسیب پذیر از جمله: افراد سالمند، زنان بی سرپرست و بد سرپرست، کودکان بد سرپرست، معلولین وبیمارها، افراد معتاد و کارتن خواب تاسیس شده است. این موسسه در تاریخ 1390/07/05 با مدیریت آقای مهدی عرب کلمری شروع به فعالیت نموده است.