خانه » آمارها و گزارشات

آمارها و گزارشات

آمار 3 ماهه نخست سال 97

جهت دریافت رمز فایل فقط در ساعات اداری با شماره 01133434455 تماس حاصل فرمائید. دانلود آمار 3 ماهه نخست 97    

بیشتر بخوانید »

آمار خرداد ماه 1397

جهت دریافت رمز فایل فقط در ساعات اداری با شماره 01133434455 تماس حاصل فرمائید. دانلود آمار خرداد 1397

بیشتر بخوانید »

آمار اردیبهشت 97

آمار

جهت دریافت رمز فایل فقط در ساعات اداری با شماره 01133434455 تماس حاصل فرمائید. دانلود آمار اردیبهشت 1397

بیشتر بخوانید »

آمار فروردین 1397

آمار

جهت دریافت رمز فایل فقط در ساعات اداری با شماره 01133434455 تماس حاصل فرمائید. دانلود آمار فروردین 1397

بیشتر بخوانید »

دانلود آمار مرداد 1395

آمار

آمار جمع آوری و ساماندهی متکدیان توسط مرکز کیان مهر       برای دریافت رمز با مرکز تماس بگیرید دانلود آمار و معضلات مرداد 1395

بیشتر بخوانید »

آمار مرکز در تیر ماه 1395

آمار

آمار جمع آوری و ساماندهی متکدیان مرکز خیریه کیان مهر ساری در تیر ماه 1395     دانلود آمار تیر 95 دانلود معضلات اجتماعی تیر 95     جهت دریافت رمز با مرکز تماس بگیرید. 33434455-011

بیشتر بخوانید »

آمار سه ماهه نخست سال 1395

آمار

  برای دریافت رمز با روابط عمومی مرکز تماس حاصل کنید. 33434455-011   دانلود آمار سه ماهه نخست دانلود معضلات سه ماهه نخست

بیشتر بخوانید »

آمار مرکز ساماندهی متکدیان کیان مهر در خرداد 95

آمار

        آمار ساماندهی متکدیان در خرداد 1395 دانلود آمار خرداد 95 دانلود جدول معضلات اجتماعی خرداد 95

بیشتر بخوانید »

نمودار سال 90

بیشتر بخوانید »