خانه » آمارها و گزارشات

آمارها و گزارشات

دانلود آمار مرداد ۱۳۹۵

آمار جمع آوری و ساماندهی متکدیان توسط مرکز کیان مهر       برای دریافت رمز با مرکز تماس بگیرید دانلود آمار و معضلات مرداد ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید »

آمار مرکز در تیر ماه ۱۳۹۵

آمار جمع آوری و ساماندهی متکدیان مرکز خیریه کیان مهر ساری در تیر ماه ۱۳۹۵     دانلود آمار تیر ۹۵ دانلود معضلات اجتماعی تیر ۹۵     جهت دریافت رمز با مرکز تماس بگیرید. ۳۳۴۳۴۴۵۵-۰۱۱

بیشتر بخوانید »

آمار سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵

  برای دریافت رمز با روابط عمومی مرکز تماس حاصل کنید. ۳۳۴۳۴۴۵۵-۰۱۱   دانلود آمار سه ماهه نخست دانلود معضلات سه ماهه نخست

بیشتر بخوانید »

آمار مرکز ساماندهی متکدیان کیان مهر در خرداد ۹۵

        آمار ساماندهی متکدیان در خرداد ۱۳۹۵ دانلود آمار خرداد ۹۵ دانلود جدول معضلات اجتماعی خرداد ۹۵

بیشتر بخوانید »

نمودار سال ۹۰

بیشتر بخوانید »