خانه » مقالات

مقالات

آمار شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵

برای دریافت رمز با مرکز تماس حاصل کنید. آمار شش ماهه نخست

بیشتر بخوانید »

نظر قرآن درباره گدایی و تکدی‌گری

یكی از نابهنجاری های اجتماعی كه نمایی از بحران در ساختار جامعه است مساله تكدی گری است. افزایش و كاهش این پدیده ی اجتماعی به معنای وضعیت پایدار و ناپایدار جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی است. به این معنا كه مساله تكدی گری تنها یك پدیده و معضل اقتصادی و مرتبط به بحران در این حوزه نیست ، بلكه ...

بیشتر بخوانید »

مقاله درباره دلایل گدایی و تکدی گری

تازه از یک روز پرترافیک کاری برگشته ام می خواهم ناهارم را بخورم وکمی استراحت کنم شش ساعت تمام ایستاده ام ودرس داده ام خستگی تمام وجودم را گرفته است … ناهارم را می خورم ودراز می کشم هنوز پشت پلکهایم گرم نشده که صدای زنگ در را می شنوم در راباز می کنم جوانکی بلند بالا باشالی به کمر ...

بیشتر بخوانید »

درباره کودکان خیابانی

درباره کودکان خیابانینی نگاهی به پدیده کودک خیابانی همه ی کودکان حق دارند از شراط خوب زندگی برخوردار باشند . حق دارند بازی کنند؛ آموزش ببینند تا شرایط مناسب شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی و معنوی و اخلاقی و اجتماعی آنها فراهم گردد. ماده ۲۷ پیمان نامه حقوق کودک مقدمه: همه ی ما هر روز در معابر و خیابانها ...

بیشتر بخوانید »

آیا تکدیگری یک معضل اجتماعی است

آیا تکدی گری یک معضل اجتماعی است؟ گسترش روزافزون تکنولوژی و دست آوردهای تمدن جامعه بشری اجتماعات انسانی را وارد عرصه‌ی جدیدی از ارتباطات کرده است، به طوری که قرن ۲۱ به عصر … خسرو فقیه کارشناس ارشد جامعه شناسی گسترش روزافزون تکنولوژی و دست آوردهای تمدن جامعه بشری اجتماعات انسانی را وارد عرصه‌ی جدیدی از ارتباطات کرده است، به ...

بیشتر بخوانید »

حقه های متکدی نماها

.حقه های متکدی نماها بی گمان، در بین افرادی که تحت عنوان متکدی امرار معاش می کنند، بسیاری از افراد سودجو هم وجود دارند که با تکیه بر احساسات مردم، عملا به اخاذی دست می زنند. با توجه به افزایش روزافزون تعداد متکدیان در سطح شهرها، دیگر تشخیص فردی که واقعا به کمک نیازمند است و فردی که طمع ورزی ...

بیشتر بخوانید »