خانه » بایگانی نویسنده: عقیلی

بایگانی نویسنده: عقیلی

نمودار سال 90

بیشتر بخوانید »

چه نوع فعالیت های در این مرکز انجام می گیرد؟

مددکاری مشاوره روانشناس پرداخت سبد کالا به متکدیان نیازمند کمک هزینه درمانی به افراد پذیرش شده دراین مجموعه معرفی کودکان بی سرپرت وبد سرپرست به نهادهای حمایتی

بیشتر بخوانید »

متکدیان ازچه تاریخی شروع به فعالیت کرده است؟

مرکز ساماندهی متکدیان درتاریخ90/7/5آغاز به کارنموده است

بیشتر بخوانید »

بازدید شهرداری از مرکز متکدیان

بیشتر بخوانید »

بازدید فرماندار از مرکز متکدیان

بیشتر بخوانید »

بازسازی مناز ل مسکونی متکدیان

بیشتر بخوانید »

بازدید مدیرکل اجتماعی فرهنگی استان

بیشتر بخوانید »

مقاله درباره دلایل گدایی و تکدی گری

تازه از یک روز پرترافیک کاری برگشته ام می خواهم ناهارم را بخورم وکمی استراحت کنم شش ساعت تمام ایستاده ام ودرس داده ام خستگی تمام وجودم را گرفته است … ناهارم را می خورم ودراز می کشم هنوز پشت پلکهایم گرم نشده که صدای زنگ در را می شنوم در راباز می کنم جوانکی بلند بالا باشالی به کمر ...

بیشتر بخوانید »

درباره کودکان خیابانی

درباره کودکان خیابانینی نگاهی به پدیده کودک خیابانی همه ی کودکان حق دارند از شراط خوب زندگی برخوردار باشند . حق دارند بازی کنند؛ آموزش ببینند تا شرایط مناسب شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی و معنوی و اخلاقی و اجتماعی آنها فراهم گردد. ماده 27 پیمان نامه حقوق کودک مقدمه: همه ی ما هر روز در معابر و خیابانها ...

بیشتر بخوانید »

آیا تکدیگری یک معضل اجتماعی است

آیا تکدی گری یک معضل اجتماعی است؟ گسترش روزافزون تکنولوژی و دست آوردهای تمدن جامعه بشری اجتماعات انسانی را وارد عرصه‌ی جدیدی از ارتباطات کرده است، به طوری که قرن 21 به عصر … خسرو فقیه کارشناس ارشد جامعه شناسی گسترش روزافزون تکنولوژی و دست آوردهای تمدن جامعه بشری اجتماعات انسانی را وارد عرصه‌ی جدیدی از ارتباطات کرده است، به ...

بیشتر بخوانید »